Aborcja UK

Tabletki wczesnoporonne, jak działaja tabletki poronne, tabletki poronne do 9 tygodnia, tabletki poronne wywołują poronienie i są identyczne objawy jak przy naturalnym poronieniu.

Na czym polega działanie RU-486

6 stycznia, 2012

RU – 486
Tabletka poronna RU – 486 jest środkiem nowej generacji, a działanie tej tabletki poronnej polega na blokowaniu receptorów końcowych w tkankach które wydzielają rozmaite hormony.

 
Po blokadzie takiego receptoru przez tabletki poronne wpływ hormonu lub też innych procesów które odeń zależą ulega przerwaniu lub tez zmianie.
Tabletka poronna blokuje końcowe receptory wielu rozmaitych tkanek, jednakże najważniejszym jej działaniem jest blokowanie receptorów dla progesteronu.

 

Ponieważ progesteron jest nieodzownym hormonem dla podtrzymania ciąży, blokada jego działania przez tabletki poronne powoduje że następuje poronienie.

 
Skutkiem podania tabletki poronnej następuje blokada progesteronu zaś śluzówka macicy nie może dalej odżywiać rozwijającego się płodu który obumiera i zostaje wydalony.

 
Dlatego też tabletki poronne nie mogą być zaliczone ani do środków antykoncepcyjnych (uniemożliwiających zapłodnienie w trakcie stosunku) ani do antykoncepcji postkoloitalnej (uniemożliwiającej zapłodnienie po stosunku) gdyż służą one unicestwieniu już poczętego płodu.

 
W 1987 uważano że tabletka poronna może zastąpić aborcję w trakcie pierwszych 10tygodni ciąży. Jednakże po upływie 7 tygodni ciąży środek ów nie jest skuteczny, natomiast największa jego skuteczność jest wtedy kiedy zostaje zastosowany między 4 a 7 miesiącem ciąży. Ponadto nie powinny tego środka zażywać kobiety powyżej 35 lat.

 
Ponowne zastosowanie tabletki poronnej RU-486 nie tylko wymaga zażycia jej w domu lecz także i 6-7 wizyt u lekarza lub w szpitalu celem:
upewnienia się że jest ciąża i podania tabletki poronnej pod nadzorem
przebywania w szpitalu przez 12 godzin aby otrzymać prostoglandyn.

 
Wydalenia płodu co w 80 przypadków na 100 skutkuje krwotokami i depresją.
Ponownego przyjęcia dawek prostoglandyn co niezbędne jest w 1/5 przypadków.

 
Dokonania aborcji w przypadku kiedy zastosowanie tych dwóch środków nie dało pożądanych skutków. Poddania się badaniu USG celem upewnienia się czy wszystkie szczątki płodu zostały wydalone.

 
Aby uniknąć niebezpiecznych konsekwencji stosowania tabletek poronnych (nudności, wymioty, krwotoki) należy zalecić stosowanie prostaglandyn. Jednakże one również mogą być szkodliwe, dlatego tez generalnie stosowanie RU-486 powinno być wykluczone.

Ustawa z roku 1967

6 stycznia, 2012

Ustawa z roku 1967
Ustawa o Aborcji z 1967 ma na celu wyjaśnienie prawa, podlegała ożywionej dyskusji pozwoliła na legalną aborcję na różnych podstawach, z dodatkową ochroną swobodnego świadczenia przez National Health Service. Ustawa została uchwalona w dniu 27 października 1967 r. i weszła w życie w dniu 27 kwietnia 1968 roku.

Na mocy ustawy lekarze mają prawo do wykonywania aborcji z każdego z następujących powodów:

 • Aborcja Aby ratować życie kobiety
 • Aborcja Aby uniknąć poważnych trwałych uszkodzeń fizycznego lub psychicznego zdrowia kobiety
 • Aborcja do 28 tygodni, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia fizycznego lub psychicznego zdrowia kobiety
 • Aborcja do 28 tygodni, aby uniknąć szkody dla zdrowia fizycznego lub psychicznego istniejących dziecko (dzieci)
 • Aborcja Jeżeli dziecko może być poważnie upośledzone fizycznie lub umysłowo

Przed Human Fertillisation i Embriology Act 1990 zmienionym ustawą, Akt Ochrony Życia niemowląt 1929 działał jako przepis wykonawczy do Aktu o Aborcji 1967. Oznaczało to, że aborcja nie mogła być przeprowadzona jeżeli dziecko „mogło urodzić się żywe”. Nie ma zatem ustawowego limitu który znalazł się w Act 1967, limit jest czasem w którym według postanowienia sądu dziecko może urodzić się żywe.

 

Ustawa wymaga, żeby procedura została potwierdzona przez dwóch lekarzy, zanim zostanie przeprowadzona aborcja. Ustawa została znowelizowana w 1990 r. przez Human Fertillisation i Embriology Act 1990.

 

Efekt był taki, że dla niemowląt Ustawa Ochrony Życia została oddzielona od ustawy o Aborcji co pozwala by aborcja była wykonana ze względu na niepełnosprawność, życie matki i zdrowie matki. Niektórzy posłowie mówili, że nie byli świadomi ogromnych zmiana jaką spowodowało oddzielenie od Ustawy o Ochronie Życia 1929 na Akt o Aborcji 1967, szczególnie w odniesieniu do nienarodzonego dziecka niepełnosprawnego.

Późniejsze prawa
Zmiany do Ustawy o Aborcji 1967 zostały wprowadzone w Parlamencie przez Akt o Płodności i embriologii z 1967 Terminy zostały obniżone od 28 tygodni do 24 w większości przypadków do refleksji domniemanych ulepszeń w technologii medycznych uzasadniających obniżenie.

 

Restrykcje zostały usunięte dla aborcji późniejszych w przypadku zagrożenia dla życia, płodu nieprawidłowości lub poważnych obrażeń fizycznych i psychicznych dla kobiety.

 

Od 1967 członkowie Parlamentu wprowadzali osobiste poprawki w celu zmiany prawa aborcyjnego.

 
Cztery poprawki powstały w wyniku merytorycznej dyskusji (1975, 1977, 1979 i 1987), ale wszystkie upadły.

 
W maju 2008 r. deputowani głosowali za zachowaniem aktualnego stanu prawnego w granicy 24 tygodni. Zmiany proponujące obniżenie do 22 tygodni i 20 tygodni zostały udaremnione stosunkiem głosów 304 do 233 i odpowiednio 332 do 190 głosów

Dependencje Korony brytyjskiej

6 stycznia, 2012

Dependencje Korony brytyjskiej:

Wyspy Normandzkie i Man

Dependencje korony brytyjskiej: Jersey, Guernsey i Wyspa Man nie są częścią Zjednoczonego Królestwa. Są to terytoria de facto zależne od Wielkiej Brytanii, lecz posiadające aspekty państwowości: własne rządy, parlamenty, a także prawodawstwo – w tym również dotyczące aborcji.
Ponieważ są one częścią Wspólnego Obszaru Podróżniczego, kobiety mieszkające na tych wyspach, którzy chcą dokonać aborcji wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii od czasu Aktu Aborcyjnego 1967 .

 
Jersey

Na Jersey zgodna z prawem jest aborcja w ciągu pierwszych 12 tygodni ciąży tak długo, jak określone kryteria są spełnione: bardziej rygorystyczne kryteria od 12 do 24 tygodni. Kryteria zostały ustalone w prawie przerywania ciąży (Jersey) 1997 roku.

 
Guernsey

Na Wyspie Guernsey jest zgodna z prawem aborcja dokonana w pierwszych 12 tygodniach ciąży tak długo, jak określone kryteria są spełnione, wciąż jest zgodne z prawem, ale według bardziej rygorystycznych kryteriów od 12 do 24 tygodni. Kryteria zostały ustalone w prawie o aborcji Wyspy Guernsey z 1997 roku

 
Wyspa Man

Jest zgodne z prawem obowiązującym na wyspie Man dokonanie aborcji w pierwszych 24 tygodniach ciąży tak długo, jak są spełnione określone kryteria. Kryteria zostały ustalone w prawie o przerywaniu ciąży z 1995 roku.

Irlandia Północna Aborcja

6 stycznia, 2012

Akty prawne dotyczące aborcji w Irlandii Północnej mają sekcje 58 i 59 Przestępstwa przeciwko Person Act 1861 i sekcje 25 i 26 z Criminal Justice Act (Northern Ireland) 1945 (które pochodzą z odpowiednich przepisów Życie niemowląt (Preservation ) Act 1929 ). Ustawa pozwala na aborcję, gdy niezbędna jest ochrona życia matki jej zdrowia fizycznego i psychicznego. Ale wykonanie aborcji w Irlandii Północnej jest przestępstwem z wyjątkiem szczególnych przypadków.

 
Aborcja w Irlandii Północnej jest prawnie dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach, gdy życie kobiety w ciąży jest w bezpośrednim zagrożeniu i jeśli jest długoterminowe i stałe zagrożenie jej zdrowia fizycznego lub psychicznego. W pisemnej odpowiedzi na pismo Jim Alister ministerstwo zdrowia Irlandii Północnej napisało że w szpitalach Irlandii Północnej w okresie 2005/06 do 2009/10 przeprowadzono 394 aborcji.

 
Przestępstwo w rozumieniu § 58 podlega karze dożywotniego pozbawienia wolności lub krótszej .

 
Politycy, związkowcy i nacjonalistyczne partie w Irlandii Północnej, połączyli siły w dniu 20 czerwca w celu zablokowania rozszerzenia Aktu Aborcyjnego 1967 do Irlandii Północnej, gdzie aborcja jest dozwolona w ograniczonym zakresie
Ostatecznie w obecnej sytuacji jest tak, że kobiety z Irlandii Północnej chcąc wykonać aborcję muszą podróżować do Wielkiej Brytanii lub innych krajach europejskich gdzie mają dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji.

 

Potem muszą płacić za procedury, a także związane z tym koszty, takie jak podróż i opłacenie zakwaterowania płacenia ok. £ 2,000 w zależności od stopnia zaawansowania ciąży. Około 80.000 kobiet, które podróżowały z Irlandii Północnej do Anglii czy innych krajach europejskich dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji w UK po przyjęciu Aktu Aborcyjnego 1967.

 

Zgromadzenie Irlandii Północnej ma prawo do zmiany prawa, aby było zgodne z prawem w całej Wielkiej Brytanii. Jednak to mało prawdopodobne aby dokonali tego obecni członkowie Zgromadzenia, ponieważ większość członków jest przeciwnych liberalizacji prawa.

Ciąża przerwana przez zarejestrowanego lekarza

6 stycznia, 2012

„Ciąża przerwana przez zarejestrowanego lekarza”

Sekcja 58 Person Act z 1861 mówi że:
Każda kobieta która spodziewa się dziecka, a która w zamiarze wywołania poronienia bezprawnie zażyje jakąkolwiek truciznę lub inna niebezpieczną rzecz, lub bezprawnie użyje jakiegokolwiek instrumentu lub innego środka zmierzającego do wywołania aborcji, lub też ktokolwiek kto chce spowodować poronienie u jakiejkolwiek kobiety bez względu na to czy ma ona lub nie ma dziecka spowoduje że kobieta bezprawnie weźmie truciznę lub inną niebezpieczną rzecz, lub bezprawnie użyje jakiegokolwiek instrumentu lub innego środka z zamiarem by dokonana została aborcja, będzie winna i pociągnięta do odpowiedzialności i będzie podlegała karze długoletniego więzienia.

 

 

Sekcja 59 stanowi:

Ktokolwiek bezprawnie dostarczy truciznę lub inny szkodliwy środek lub też jakikolwiek instrument czy rzecz wiedząc ze ma zamiar bezprawnego użycia lub zastosowania w celu spowodowania poronienia (aborcji) u kobiety,bez względu na to czy spodziewa się ona dziecka czy nie, będzie winien wykroczenia i będzie podlegał karze więzienia.

Bezprawnie
Do celów sekcji 58 i 59 Przestępstwa przeciwko Person Act 1861 oraz wszelkie prawa odnoszące się do wykonania aborcji, wszystko co zostało zrobione w celu wywołania u kobiety poronienia (aborcji), lub w przypadku kobiety która nosi więcej niż jeden płód, poronienie każdego płodu jest niezgodne z prawem określonym w pkt 1 Abortion Act 1967 , a w przypadku kobiety, która nosi więcej niż jeden płód, wszystko co zostało zrobione z zamiarem wywołania u niej poronienia u każdego płodu spełnia znamiona przestępstwa wymienione w pkt 1.

 
Zabójstwo
Śmierć osoby ludzkiej spowodowana przez bezprawną próbę spowodowania aborcji jest ostatnio uważana za zabójstwo.
Akt Aborcyjny z 1967 nie ma zastosowania do Irlandii Północnej . Przepisy dotyczące prawodawstwa związanego z aborcją w Irlandii Płn. Prawodawstwo w sprawie aborcji regulują sekcje 68 I 59 przestępstw przeciwko Person Act.

 

W Irlandii Północnej aborcja jest legalna jedynie w wyjątkowych okolicznościach kiedy życie ciężarnej kobiety znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu a także jest stałe ryzyko dla jej fizycznego lub umysłowego zdrowia. Przestępstwo przeciwko sekcji 58 jest karalne dożywotnim więzieniem lub krótszą kara więzienia.

Aborcja w Wielkiej Brytanii

6 stycznia, 2012

Aborcja była legalna od czasu uchwalenia Aktu aborcyjnego w 1967, w tym czasie ta legislacja była jedna z najbardziej liberalnych praw dotyczących aborcji w Europie.

 

Jednakże sytuacja w Irlandii Północnej jest inna. Akt ochrony życia dzieci z 1929 (mający zastosowanie) w Anglii i Walii uznaje aborcję za przestępstwo mające na celu zniszczenie życia dzieci które mogłyby urodzić się żywe, lecz stanowi też obronę zachowania ciąży z dobrej wierze by zabezpieczyć życie matki. Jeśli kobieta zaszła w ciążę przed okresem dwudziestu ośmiu tygodni lub więcej, to wówczas powinien przeważać argument że w tym czasie dziecko mogło urodzić się żywe

 
Akt Aborcyjny z 1967 który ma zastosowanie w Anglii i Walii stworzył wiele obwarowań w sytuacji kiedy aborcja została dokonana (ciąża została przerwana) przez zarejestrowanego lekarza jeśli dwóch lekarzy jest opinii uformowanej w dobrej wierze z wyjątkiem zagrożenia życia.
Akt z 1990 włączył poprawki do Aktu Aborcyjnego, większość najważniejszych zmian to była redukcja górnego limitu trwania ciąży z 28 do 24 tygodni kiedy może zostać przeprowadzona aborcja.

 

 

Wielka Brytania
Sekcja 1 aktu aborcyjnego z 1967:

 

 

Przedmiot przepisów tej sekcji: osoba nie jest winna jeśli nastąpiła aborcja (przerwanie ciąży) wykonana przez jednego zarejestrowanego lekarza, jeśli dwóch zarejestrowanych lekarzy wydało w dobrej wierze opinię:

 • a) że ciąża nie przekracza 24 tygodni i że kontynuacja ciąży mogłaby wywołać większe ryzyko zranienia lub psychicznej czy umysłowej choroby lub któregoś z dzieci jej rodziny, niż w wypadku gdyby ciąża została przerwana
 • b) że aborcja (przerwanie ciąży) jest niezbędna do ochrony przed stałym zagrożeniem fizycznego lub umysłowego zdrowia kobiety ciężarnej,
 • c) kontynuacja ciąży mogłaby wywołać ryzyko dla życia kobiety ciężarnej większego niż w sytuacji w której zostałaby dokonana aborcja.
 • d) Istnieje oczywiste ryzyko że dziecko narodzone mogłoby cierpieć upośledzenie fizyczne lub umysłowe.

Prawo związane z aborcją
W Anglii i Walii oznacza to sekcje 58 i 59 obwarowań Person Act z 1861 i reguły prawa związane z karaniem aborcji. W Szkocji oznacza to reguły prawa związane ze spowodowaniem aborcji.

Antykoncepcja

21 grudnia, 2011

Antykoncepcja (anty- + łac. conceptio „poczęcie”) – metody i techniki zapobiegające zapłodnieniu. Tą nazwą określa się także środki, które przeciwdziałają trwałemu zagnieżdżeniu się embrionu ludzkiego[1] wewnątrz macicy, czym powodują jego obumarcie.

 
Antykoncepcja często opisywana jest jako element szerszego zjawiska nazywanego kontrolą narodzin[2], popularyzowanego przez organizacje międzynarodowe w celu ograniczenia wzrostu liczby ludności na Ziemi[3][4][5]. W ramach kontroli urodzin, poza antykoncepcją (w tym: środki zapobiegające zagnieżdżeniu się zapłodnionej komórki jajowej), stosuje się sterylizacje, wazektomie, zastrzyki ubezpładniające i aborcje.

 
Żadna z dotychczas stosowanych metod nie ma 100% skuteczności działania. Jednym z ważniejszych parametrów każdej metody antykoncepcyjnej jest jej skuteczność określana wskaźnikiem Pearla. Im wskaźnik Pearla ma mniejszą wartość, tym antykoncepcja jest skuteczniejsza.

 
Skuteczność metod wg wskaźnika Pearla
Metoda antykoncepcyjna[6] Przy pełnym stosowaniu wszystkich zaleceń dotyczących stosowania danej metody Przy niepełnym stosowaniu wszystkich zaleceń dotyczących stosowania danej metody
Tabletki dwuskładnikowe E+P 0,1 6,0 – 8,0
Iniekcje hormonalne typu depo 0,3 0,3
Tabletki jednoskładnikowe (P, skuteczność oceniana u kobiet w okresie laktacji) 0,5 1,0
Tradycyjna wkładka domaciczna 0,6 0,8
Hormonalna wkładka domaciczna 0,1 0,1
Sterylizacja kobiet 0,2 0,4
Metoda LAM[7][8] ok. 1,0 (w pierwszych 6 miesiącach) 2,0 (w pierwszych 6 miesiącach)
Prezerwatywy męskie 2,0 15,0
Stosunek przerywany[9]. 4,0 15,0-28,0
Środki plemnikobójcze 6,0 26,0
Brak metody (współżycie bez zabezpieczenia) 85,0 85,0
Metody naturalne (podwójnego sprawdzenia objawowo-termiczna) 0,1[10] – 0,9[11] 0,19[10] – 7,5[11]

Wkładka domaciczna

21 grudnia, 2011

Wkładka domaciczna może być zastosowana do 5 dni po stosunku. Jej skuteczność jako antykoncepcji awaryjnej jest porównywalna ze skutecznością przy normalnym stosowaniu. Po wystąpieniu menstruacji wkładka może być pozostawiona w macicy jako zwykły środek antykoncepcyjny. Jej działanie w obu wypadkach jest takie samo: nie tylko utrudnia zapłodnienie, ale w przypadku, gdy do niego dojdzie, uniemożliwia zagnieżdżenie się zarodka, powodując jego śmierć.

Aborcja (poronienie)

21 grudnia, 2011

Aborcja (poronienie) – usunięcie ciąży. Jest to termin medyczny i potoczny, który stosuje się w przypadku zamierzonego, przedwczesnego zakończenia ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej, np. działań lekarskich. W efekcie dochodzi do śmierci płodu lub zarodka.

 

„Fizyczno-biologiczne” zagrożenia i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia aborcji:

 • -krwotoki (spowodowane uszkodzeniem narządów rodnych kobiety lub niecałkowitym usunięciem szczątków płodu).
 • -zakrzepy (mogące powodować zapalenia żył i innych organów wewnętrznych, a także – zator płuc).
 • -infekcje (przede wszystkim narządów rodnych), zakażenia krwi.
 • -powikłania (stany zapalne, niepłodność, zaburzenia w miesiączkowaniu).
 • -komplikacje w przypadku kolejnej ciąży (ciąża pozamaciczna, samoistne poronienie, przedwczesny albo opóźniony poród, zwiększenie się prawdopodobieństwa łożyska przodującego lub łożyska przyrośniętego, niewydolność szyjki macicy).
 • -śmierć matki.

Psychiczne zagrożenia i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia aborcji (tzw. „syndrom poaborcyjny”):

 • -depresja mogąca – w niektórych przypadkach – prowadzić do wrogości wobec kolejnych dzieci.
 • -osłabienie więzi rodzinnych i „instynktu macierzyńskiego”.
 • -dysharmonia i otępienie w życiu emocjonalnym.
 • -bolesne wspomnienia.
 • -wyrzuty sumienia.
 • -szereg innych negatywnych przeżyć.

Aborcja farmakologiczna (chemiczna)

21 grudnia, 2011

Aborcja farmakologiczna (chemiczna) – przerwanie wczesnej ciąży (przed upływem 9. tygodnia) poprzez podanie środków farmakologicznych (RU-486, Mifegine, Mifeprex)
Polega na podaniu środków farmakologicznych wymuszających poronienie. Pierwsza dawka zawiera środek farmakologiczny, który niszczy lub deformuje zarodek (mifepriston lub metotreksat), a druga dawka zawiera środek farmakologiczny z grupy prostaglandyn (mizoprostol lub gemeprost), który wywołuje skurcze macicy i prowadzi do wydalenia zarodka oraz wyściółki macicy. Najczęściej stosowana jest kombinacja mifepristonu i prostaglandyny.

Aborcja farmakologiczna– Tzw. pigułka aborcyjna pojawiła się w 2000 roku na rynku farmaceutycznym pod nazwą Mifégyne. Aborcja farmakologiczna jest możliwa na najwcześniejszym etapie (do dziewiątego tygodnia ciąży).

Aborcja UK

Tabletki wczesnoporonne, jak działaja tabletki poronne, tabletki poronne do 9 tygodnia, tabletki poronne wywołują poronienie i są identyczne objawy jak przy naturalnym poronieniu.