Aborcja UK

Tabletki wczesnoporonne, jak działaja tabletki poronne, tabletki poronne do 9 tygodnia, tabletki poronne wywołują poronienie i są identyczne objawy jak przy naturalnym poronieniu.

W Anglii, Walii i Szkocji aborcja jest legalna

23 stycznia, 2017

Wykonujemy legalna aborcje

 

 

 

Jesteśmy certyfikowana klinika wykonująca legalna aborcje w Anglii regulowana przez Department of Health. To oznacza ze każda osoba dokonująca zabiegu aborcji w naszej klinice robi to zgodnie z Brytyjskim prawem i nie podlega żadnym konsekwencja prawnym na terenie UK jak i poza jej granicami np. w Polsce.

 

Istnieją warunki prawne regulujące aborcje w Wielkiej Brytanii.

  • aborcja może być dokonana w szpitalu lub w specjalistycznej klinice majacej akredytacje Ministerstwa Zdrowia i CQC

  • musza zostać przeprowadzone odpowiednie konsultacje przynajmniej dwóch lekarzy, stwierdzające, ze spowoduje mniejsze uszkodzenie zdrowia psychicznego kobiety lub ogólnego stanu zdrowia niż kontynuowanie ciąży

 

W naszej klinice legalna aborcja może być przeprowadzona do 9 tygodnia.

 

Aborcja
Aborcja medyczna miedzy 5 a  9 tygodniem ciąży £450
Aborcja medyczna miedzy 5 a 9 tygodniem ciazy w przypadku grupi krwi ujemnej £600

 

W razie dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 02087678389 lub emailowo: rejestracja@polski-lekarz.co.uk
Serdecznie zapraszamy!

 

Tooting Medical Centre
5 London Rd
London SW17 9JR

Telephone: 020-8767-8389 | 020-8648-5111

Awaryjne: 07985-791-294 | 07534-668-411

E-mail: app@tootingcentre.uk

 

 

 

Wiele Polek mieszkających na Wyspach nie wie, że – w przeciwieństwie do Polski – w Wielkiej Brytanii aborcja jest legalna.

 

 

Każdego roku 42 miliony kobiet ma aborcję.

 

 

W Anglii, Walii i Szkocji aborcja jest legalna (reguluje to Abortion Act z 1967 roku) do 24-ego tygodnia ciąży, aczkolwiek w niektórych przypadkach także po upływie tego okresu. Lekarz ma prawo przerwać ciążę, jeśli uważa, że będzie ona szkodliwa dla psychicznego bądź fizycznego zdrowia matki lub dziecka, lub kiedy uważa, że usunięcie ciąży będzie bezpieczniejsze niż jej zachowanie.

Dwóch lekarzy podpisem musi poświadczyć, że aborcja, która ma mieć miejsce jest legalna, czyli, że np. kobieta nie jest w 30-tym tygodniu ciąży, jednak nie muszą badać jej osobiście.

Jeśli życie kobiety jest zagrożone lub występują anomalia w rozwoju płodu, nie ma limitu czasowego, jeśli chodzi o aborcję i zabiegi wykonywane są w szpitalach NHS.

 

Aborcja UK. Tabletki wczesnoporonne, jak działaja tabletki poronne, tabletki poronne do 9 tygodnia, tabletki poronne wywołują poronienie i są identyczne objawy jak przy naturalnym poronieniu

 

 

Uwaga! W Irlandii Północnej aborcja nie jest legalna. Żeby dowiedzieć się, jakie masz opcje, zaglądnij tutaj.

Na czym polega aborcja?

Wybór metody aborcji zależy od czasu trwania ciąży.

Aborcja farmakologiczna (do 9. tygodnia)

Podaje się dwa środki, w odstępie 6-8 godzin lub 1-3 dni. Nie trzeba zostać w klinice na noc. Podczas pierwszej wizyty podawana jest doustnie pierwsza tabletka. Jest to środek o nazwie mifepriston. Mifepriston wstrzymuje działanie progesteronu na macicę. Hamuje to rozwój ciąży i złuszczanie się wyściółki macicy. Pomiędzy wizytami mogą pojawić się działania uboczne – krwawienie, nudności i wymioty. Podczas drugiej wizyty podaje się tabletki zawierające prostaglandynę (mizoprostol), które wprowadzane są do pochwy. Wywołuje to skurcze macicy i krwawienie. Większość kobiet może po włożeniu tabletek udać się do domu, z zaleceniami odnośnie do dalszego postępowania. Poronienie na ogół występuje w ciągu 4-6 godzin. Krwawienie z pochwy nie oznacza jeszcze, że nastąpiło całkowite poronienie. Konieczna może być dodatkowa wizyta u lekarza lub kontrola telefoniczna dla sprawdzenia, czy środki były skuteczne.

Od 9 do 23 tygodni i 5 dni

Podawane są dwa środki w odstępie 24-28 godzin. Konieczne może być pozostanie na noc w klinice. Podczas pierwszej wizyty pacjentka przyjmuje doustnie jedną tabletkę (mifepriston). W przypadku ciąży powyżej 22 tygodni konieczne może być przeprowadzenie dodatkowego zabiegu. Do macicy wprowadzana jest igła i do serca płodu wstrzykiwany jest środek zatrzymujący pracę serca. Zabieg ten może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub pod lekką narkozą. Podczas drugiej wizyty pacjentka przyjmowana jest na oddział leczniczy. Do pochwy, w okolice szyjki macicy, wkładane są tabletki mizoprostolu. Środek ten wywołuje skurcze macicy oraz krwawienie. U pacjentki mogą występować nudności, wymioty lub biegunka. Pacjentka otrzymuje środki przeciwbólowe oraz leki łagodzące inne objawy towarzyszące poronieniu. Co 3 godziny podawane są dopochwowo lub doustnie 2 tabletki mizoprostolu do czasu wystąpienia poronienia. Poronienie na ogół występuje w ciągu 6-8 godzin od podania mizoprostolu, ale w niektórych przypadkach konieczne może być pozostanie na noc w klinice.

Aborcja chirurgiczna

Metoda próżniowa ręczna

Zabieg może być przeprowadzany na sali operacyjnej lub w pokoju zabiegowym. Pacjentce podany zostaje doustny środek przeciwbólowy, a w szyjkę macicy wstrzykuje się środek znieczulający. W razie potrzeby podaje się też Entonox (mieszankę podtlenku azotu z tlenem, tzw. gas and air). Szyjka jest delikatnie rozszerzana przy pomocy metalowych rozszerzaczy i macica jest opróżniana przy pomocy ręcznej lub elektrycznej pompki. Cały zabieg zwykle trwa 10-15 minut, a odpoczynek po zabiegu około 30-45 minut. Pozostanie na noc w klinice nie jest konieczne.

Metoda próżniowa

Zabieg wykonuje się na sali operacyjnej. Do żyły w ręce wstrzykuje się krótko działający środek znieczulający. Szyjka jest rozszerzana przy pomocy  metalowych rozszerzaczy, a macica opróżniana przy pomocy ręcznej lub elektrycznej pompki. Zabieg trwa 10-15 minut, odpoczynek po zabiegu 1-2 godzin. Pozostanie na noc w klinice nie jest konieczne.

Rozszerzenie szyjki macicy i wyłyżeczkowanie (D&E)

Przed zabiegiem konieczne jest przygotowanie szyjki. Pacjentce podaje się mizoprostol, który zmiękcza szyjkę. Do szyjki wprowadza się rozszerzacze. W przypadku ciąży powyżej 22 tygodni konieczne może być przeprowadzenie dodatkowego zabiegu w dzień poprzedzający aborcję. Do macicy wprowadza się igłę, a do serca płodu wstrzykuje się środek zatrzymujący pracę serca. Zabieg może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub pod lekką narkozą. Pacjentka może wrócić do domu i zgłosić się do kliniki następnego dnia celem usunięcia zawartości macicy. Rozszerzenie i wyłyżeczkowanie wykonuje się na sali operacyjnej pod lekką narkozą. Zawartość macicy usuwana jest kleszczami. Resztki tkanki ciążowej usuwa się metodą próżniową. Pozostanie na noc w klinice nie jest konieczne. Najczęściej kobiety opuszczają klinikę po 6 godzinach.

Zanim zdecydujesz się na zabieg

Nie jesteś pewna, co zrobić? Zajrzyj tutaj – być może pomoże Ci się to uporać ze swoimi uczuciami i podjąć decyzję zgodną z tym, czego naprawdę chcesz.

Jeśli zdecydujesz się na zabieg, możesz zareagować na całą sytuację w najbardziej zaskakujący sposób. Możesz być zdruzgotana, potrzebować wakacji, ale możesz odczuć ulgę i poczuć się lepiej.

 

Dokonałam zabiegu legalnie za granicą. Czy mogę z tego tytułu ponieść jakieś konsekwencje prawne w Polsce? Czy jest to przestępstwo w Polsce?

23 stycznia, 2017

NIE.

Zjawisko takie jak „aborcja zagraniczna”, transgraniczne przerwanie ciąży”, czy też populistyczna wersja tych określeń „turystyka aborcyjna” jest ostatnio coraz bardziej popularne w Polsce. Z pewnością budzi pewne wątpliwości prawne to, czy wyjeżdżając za granicę w celu wykonania zabiegu aborcji do kraju, w którym jest ona legalna, popełnia się przestępstwo na terytorium Polski.

„Przerwanie ciąży”, które podlega regulacjom prawa polskiego karnego musi być popełnione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pojęcie to nie obejmuje zabiegów aborcji, które wykonywane są poza granicami Polski, bowiem polska ustawa nie reguluje zasad przerywania ciąży za granicą, nie można więc tam ustawy „naruszyć”. Stosuje się to także do pomocy oraz nakłaniania do przerwania ciąży dokonanych w Polsce, gdy sam zabieg jest lub ma być dokonany poza granicami Polski. Niesprawiedliwe byłoby bowiem karanie, w tym też za pomoc bądź nakłanianie do zachowań zgodnych z prawem.

Jako ciekawostkę można przywołać, iż w Konstytucji Irlandii w art. 40 ust. 3, zadeklarowane jest prawo do życia nienarodzonych, a w tym samym punkcie reguluje zagadnienie tzw. „turystyki aborcyjnej”, bo poręcza wolność kobiety brzemiennej do wyjazdu do innego kraju w celu dokonania aborcji oraz dopuszcza możliwość otrzymywania i udostępniania informacji o legalnych usługach w innych państwach. Niestety w naszej Konstytucji, jak i w innych ustawach, takich przepisów brak. Z pewnością, w związku z brakiem uregulowania prawnego w naszym kraju tej tematyki, pojawiają się wątpliwości.  Musimy jednak pamiętać, że zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, która wprowadziła zasadą legalizmu prawnego, jednostka ma swobodę działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone prawnie. Również Kodeks karny w art. 1 §1 wprowadzając definicję przestępstwa normuje, iż odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Warto również wskazać na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  ETS-C 159/90, w sprawie The society for Protection of Unborn Childred Ireland versus Stephan Grogan w którym stwierdzono, że „pomaganie do przerywania ciąży, kwalifikowane w krajach członkowskich jako  przestępstwo, może być uznane za „usługę” w ramach prawa wspólnotowego.”

Można mieć jedynie nadzieję, że Polska implementuje do ustawy zawarte w orzecznictwie ETS uregulowania i wskaże wprost prawo kobiety do udzielania jej informacji o możliwości przeprowadzenia aborcji w innym zagranicznym kraju, w którym jest ona legalna. Nadzieję na to pozostawia wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2014 r., o sygn. akt II Aka 37/14, w którym stwierdzono, że „prawo karne i inne ustawy nie regulują zasad przerywania ciąży za granicą, nie można więc tych przepisów naruszyć”.

Jak odczytać wyniki badań krwi i moczu w ciąży

20 stycznia, 2014

Na standardowych druczkach z wynikami badań podane są normy dla kobiet, które nie są  w ciąży, podczas gdy w ciąży pewne parametry się zmieniają. Na przykład zwiększa się liczba leukocytów, czyli białych ciałek krwi – i jest to uznawane za zjawisko fizjologiczne. Powszechna jest też „niedokrwistość ciężarnych” (dotyczy około połowy kobiet) wynikająca z niedoboru żelaza, który jest spowodowany większym zapotrzebowaniem oraz większą objętością osocza krwi podczas ciąży. A to rzutuje na poziom żelaza i hemoglobiny we krwi. Wyniki są  więc niższe niż przewiduje norma, ale nie jest to powód do zamartwiania się, tylko rozpoczęcia suplementacji. Poza tym pojedyncze wyniki poniżej normy nie powinny cię martwić – lekarz ocenia całą morfologię, biorąc  pod uwagę wiek twojej ciąży i wcześniejsze badania.

 

Morfologia krwi w ciąży

W składzie krwi wyróżniamy krwinki czerwone i białe, płytki krwi oraz płynne osocze. Najwięcej jest erytrocytów (krwinki czerwone, czerwone ciałka krwi), które mają barwę uzależnioną od zawartej w nich hemoglobiny – substancji, która potrafi wiązać i oddawać tlen w odpowiednim momencie. Drugim ważnym elementem krwi są leukocyty (krwinki białe, białe ciałka krwi), które bronią przed bakteriami, wirusami, pierwotniakami itp. Trzecią ważną grupą są płytki krwi (trombocyty) – komórki, które potrafią we właściwym momencie łączyć się ze sobą i tworzyć skrzep uniemożliwiający wypływ krwi z uszkodzonego naczynia.

Czerwone ciałka krwi (E, RBC)
Norma dla kobiet:
4,2–5,4 mln/mikrolitr,
w ciąży: 3,5–4,5 mln/mikrolitr
Zwiększenie liczby erytrocytów zdarza się rzadko (występuje np. u osób przebywających wysoko w górach), zaś wynik poniżej normy może być spowodowany utratą krwi, niedoborem witaminy B12, kwa-su foliowego albo żelaza.
Uwaga: obniżenie liczby czerwonych krwinek w czasie ciąży jest zjawiskiem fizjologicznym.

Hemoglobina (HB, HGB)
Norma dla kobiet:
11,5–15,5 g/dl,
w ciąży: 11,5–13,5 g/dl
Hemoglobina jest składnikiem krwinek czerwonych. Jej zadaniem jest transport tlenu oraz dwutlenku węgla od i do poszczególnych komórek organizmu. To podstawowy parametr, który służy do rozpoznawania niedokrwistości. Wartości powyżej normy mogą świadczyć o odwodnieniu albo niedotlenieniu organizmu, a wynik poniżej normy zwykle wskazuje na niedokrwistość (anemię), spowodowaną zbyt małą ilością żelaza. W ciąży niska wartość HGB zazwyczaj nie jest niczym niepokojącym.

Leukocyty, krwinki białe (L, WBC)
Norma dla kobiet:
4–10 tys./mikrolitr,
w ciąży: 10–15 tys./mikrolitr
Leukocyty to komórki, które powstają w szpiku kostnym i w tkance limfatycznej. Występuje pięć rodzajów tych komórek. Są to: neutrofile, eozynofile, bazocyty, monocyty i limfocyty. Główną funkcją leukocytów jest obrona organizmu przed mikroorganizmami chorobotwórczymi.
W ciąży następuje fizjologiczny wzrost wartości WBC. Podobnie jest podczas porodu, w stresie, po posiłku oraz wysiłku fizycznym. Patologiczny wzrost WBC występuje w procesach zapalnych, zakażeniach, przy uszkodzeniach tkanek, w chorobach nowotworowych. Wartości poniżej normy mogą świadczyć o chorobach hematologicznych.

Płytki krwi, trombocyty (PLT)
Norma dla kobiet:
140–440 tys./mikrolitr,
w ciąży: 100–300 tys./mikrolitr (są też znacznie większe spadki!)
Płytki krwi powstają w szpiku i tkance limfatycznej – odgrywają podstawową rolę w krzepliwości krwi. Ich liczba powinna być kontrolowana przez całą ciążę. Wartości powyżej normy mogą oznaczać infekcję, chorobę nowotworową, regenerację po krwotoku. Małopłytkowość zaś (PLT poniżej normy) może być skutkiem choroby (chłoniak, ostra białaczka szpikowa). W ciąży jest najczęściej związana z fizjologiczną niedokrwistością z niedoboru żelaza.

Hematokryt (HCT)
Norma dla kobiet: 37–47%,
w ciąży: spadek o 4–7%
Hematokryt (HCT) to stosunek objętości krwinek czerwonych do objętości osocza. Wartość HCT zależy od liczby krwinek czerwonych, objętości erytrocytów, objętości krwi krążącej w organizmie, płci i wieku. Powyżej normy: wartości takie mogą być wywołane niedotlenieniem tkanek, przewlekłymi chorobami płuc, wadami serca, nowotworami. Podwyższony wskaźnik hematokrytu może być również spowodowany pobytem w górach lub na skutek leczenia sterydami. Wartości poniżej normy odnotowuje się przy niedokrwistości i w sytuacjach przewodnienia ustroju.

Hormony tarczycy w ciąży

Normy:
TSH     0,4–4,0 mIU/l
fT4      11–23 pmol/l
lub 0,8–1,8 ng/dl
fT3       2,25–6 pmol/l
lub 1,5-4,1 pg/ml
Hormony tarczycy odgrywają w ciąży bardzo ważną rolę: ich niedobór może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie tarczycy u mającego się urodzić dziecka oraz upośledzać rozwój jego mózgu, nadmiar zaś może prowadzić do komplikacji w ciąży (nadciśnienie, stan przedrzucawkowy, zmiany w układzie sercowo-naczyniowym). Do oceny stanu tarczycy zazwyczaj wystarcza badanie poziomu TSH (hormon wydzielany przez przysadkę mózgową, który stymuluje produkcję hormonów tarczycy T3 i T4). Jednak we wczesnej ciąży TSH może być bardzo niskie – i jest to całkowicie prawidłowe – dlatego oznacza się również stężenie fT3 i fT4 (wolne, niezwiązane z białkami hormony tarczycy).

OB w ciąży

Odczyn Biernackiego (OB) to badanie szybkości opadania czerwonych krwinek – na tej podstawie ocenia się zaburzenia składu białek osocza i właściwości erytrocytów. W ciąży wysokie OB jest sytuacją fizjologiczną, dlatego rutynowo się tego badania nie wykonuje.

Badania biochemiczne surowicy krwi w ciąży

Aminotransferazy Alat i Aspat
Normy dla kobiet:
ALAT 10–31 U/l,
ASPAT 10–31 U/l,
Enzymy te występują w komórkach wątroby, mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, nerek i mózgu. Wzrost ich aktywności może być spowodowany: chorobami wątroby, martwicą mięśnia sercowego lub chorobami mięśni szkieletowych. Uwaga: w ciąży wysokie wartości ALAT i ASPAT oznaczają cholestazę!

Białko
Norma: 6–8 g%
lub 63–79 g/l
Obniżenie wartości białka ma miejsce przy niewłaściwej diecie, upośledzonym wchłanianiu białka z przewodu pokarmowego, nadmiernej utracie białka, w chorobach nowotworowych, przewlekłych stanach zapalnych.

Bilirubina
Norma: do 1 mg% lub 17 lmol/l
Bilirubina jest produktem rozpadu hemoglobiny w organizmie, powstaje w wątrobie, śledzionie i szpiku kostnym. Jej stężenie zależy od czynności wątroby i dróg żółciowych. Podwyższony poziom w ciąży oznacza cholestazę.

Glukoza
Podwyższone stężenie glukozy może oznaczać cukrzycę ciężarnych, dlatego na początku ciąży wykonuje się oznaczenie stężenia glukozy. Norma na czczo: 60–105 mg%
W 24.–28. tygodniu ciąży wykonuje się test doustnego obciążenia 50 g glukozy. Wyniki: poniżej 140 mg% – prawidłowy; 141–180 mg% – nieprawidłowy, powyżej 180 mg% – cukrzyca ciążowa. U kobiet, które miały wynik 141–180 mg%, wykonuje się test doustnym obciążeniem 75 g glukozy. Wówczas cukrzycę stwierdza się, gdy: glikemia na czczo wynosi powyżej 105 mg%, po godzinie od obciążenia –powyżej 180 mg%, a po 2 godzinach – powyżej 140 mg%.

Magnez (Mg)
Norma: 0,8–1 mmol/l
Podwyższenie stężenia magnezu powodują: nadmierna podaż preparatów magnezu, leki zobojętniające kwas solny, leki przeczyszczające, niewydolność nerek. Wartości obniżone to skutek: wymiotów, biegunki, zbyt małej podaży w diecie, leczenia diuretykami, niewydolności nerek.

Wapń (Ca)
Norma: 2,25–2,65 mmol/l
Podwyższony poziom wapnia może oznaczać: przedawkowanie wit. D lub A, nadczynność tarczycy, niektóre nowo- twory, upośledzone wydalanie wapnia przez nerki. Wartości obniżone spowodowane są: niedoczynnością przytarczyc, niedoborem witaminy D, zaburzeniami wchłaniania wapnia z prze-
wodu pokarmowego, ostrym zapaleniem trzustki.

Diagnostyka chorób zakaźnych w ciąży

Aby zbadać, czy jesteś uodporniona na trzy niebezpieczne w ciąży choroby – różyczkę, toksoplazmozę i cytomegalię – trzeba oznaczyć we krwi poziom przeciwciał (przeciwko wywołującym je drobnoustrojom) w klasie IgM i IgG. Przy odczytywaniu wyników zwróć uwagę, czy wynik jest dodatni (pozytywny), czy ujemny (negatywny). Przeciwciała IgG pojawiają się wtedy, gdy organizm zetknął się już w przeszłości z określonymi patogenami, wynik dodatni IgG (+) może więc oznaczać, że jesteś na nie odporna. Wskaźnikiem czynnego zakażenia, potencjalnie niebezpiecznego dla płodu, są zaś przeciwciała IgM, więc wynik IgM (+) może oznaczać zakażenie i konieczność leczenia.

Uproszczona interpretacja wyników:
IgG (–), IgM (–) oznacza: brak odporności, brak infekcji, istnieje ryzyko zakażenia;
IgG (+), IgM (–) oznacza: zakażenie przebyte w przeszłości; jeżeli IgG jest znacznie podwyższone, trzeba powtórzyć badanie;
IgG (–), IgM (+) – taki wynik wymaga ponownej kontroli i weryfikacji;
IgG (+), IgM (+) – przy obecności objawów choroby rozpocznij leczenie, przy braku objawów – powtórz badanie.

TOKSOPLAZMOZA. Jeśli masz wysoki poziom IgG (+), to znaczy, że przechodziłaś już zakażenie i masz przeciwciała, dzięki którym jesteś odporna na toksoplazmozę. Jeśli natomiast dodatni jest wynik IgM, prawdopodobnie jesteś zakażona i powinnaś podjąć leczenie. Jeśli masz wynik IgG ujemny (negatywny), oznacza to, że nigdy nie miałaś styczności z toksoplazmozą. Musisz być ostrożna aż do urodzenia dziecka, co trzy miesiące rób badania kontrolne.

RÓŻYCZKA. Wysoki poziom przeciwciał w klasie IgG  najczęściej świadczy o tym, że jesteś odporna na tę chorobę, bo przebyłaś ją w przeszłości lub jesteś zaszczepiona (obecnie niemal każda ciężarna była szczepiona w wieku szkolnym). Przy niskim poziomie IgG należy oznaczyć przeciwciała w klasie IgM lub wykonać powtórne oznaczenie IgG (wzrost w porównaniu do pierwszego badania świadczy o aktualnej infekcji).

CYTOMEGALIA. Znaczny wzrost przeciwciał IgG oraz obecność przeciwciał IgM mogą świadczyć o istnieniu pierwotnej infekcji, ale nie musi tak być (przeciwciała IgM mogą przetrwać do 18 miesięcy od pierwotnej infekcji). Aby określić, kiedy do niej doszło, trzeba zrobić badania na awidność. Nawet dodatnie IgM nie musi oznaczać aktywnego zakażenia. Wysoki poziom przeciwciał w klasie IgG nie znaczy, że jesteś odporna na chorobę, ale ryzyko zachorowania jest znacznie niższe. Przy IgG (–) unikaj kontaktu z małymi dziećmi.

Koszty aborcji

5 grudnia, 2013

 

Koszty:
Koszt przerwania ciąży niezależnie od wybranej metody wynosi 400 gbp.  Akceptujemy również karty bankomatowe. W tej cenie zawierają sie wszystkie koszty, łącznie z testem orzekającym grupę krwi jeśli to konieczne i zastrzykiem prewencyjnym w przypadku pacjentek mających grupę krwi z negatywnym RH.

Stadia ciąży w 5 i 6 tygodniu:
Do 6 i pół tygodnia, licząc od pierwszego dnia ostatniego cyklu menstruacyjnego, płód nie jest jeszcze wykształcony i widoczny jest tylko pęcherzyk płodowy.

Jak sprawdzic czy jestem w ciazy

5 grudnia, 2013

Test ciążowy

Najprostszą metodą na wczesne i pewne stwierdzenie ciąży jest test ciążowy moczu. Test ciążowy można nabyć w drogeriach i aptekach już od 8 złotych i przeprowadzić samodzielnie w domu.
W czasie przeprowadzania testu ciążowego stwierdzana jest obecność hormonu hCG (human choriongonadotropin) w moczu. Ten hormon produkowany jest przez organizm tylko w czasie ciąży i stwierdzenie go jest możliwe przy zastowaniu testu ciążowego już od 12 dnia od zapłodnienia. Jeśli test zakończy się wynikiem negatywnym oznacza toi, że nie jest pani w ciąży lub też, że test został wykonany zbyt wcześnie. Aby być do końca pewną powinna pani powtórzyć test po 3-4 dniach.
Obecność hormonu hCG może być również stwierdzone laboratoryjnie, poprzez badanie krwi można również oznaczyć dokładnie jego ilość. W tym czasie powinna się pani w tym czasie zabezpieczać.

Badanie USG
Ultraschalluntersuchung Gynmed WiedeńDużo dodatkowych informacji może udzielić badanie USG przeprowadzone przez powłoki brzuszne lub pochwę. W ten sposób może być dokładnie obliczony wiek ciąży, można w ten sposób również stwierdzić ciążę bliźniczą i określić położenie płodu.
Dopiero od 6 tygodnia możliwe jest zobaczenie czegokolwiek poprzez badanie USG. Przed tym czasem embrion i pęcherzyk płodowy są tak małe, że nie są widoczne. Z tego powodu do stwierdzenia wczesnej ciąży test ciążowy jest w pierwszych tygodniach pewniejszy.

Aborcja Zagrożenia

6 stycznia, 2012

Zagrożenia zdrowotne wynikające z aborcji są niewielkie, zwłaszcza jeśli zabieg
przeprowadzony jest w ciągu pierwszych 12 tygodni ciąży. Aborcja nie wpływa
zwykle na szanse późniejszego zajścia w ciążę.

Krwotok (nadmierne krwawienie) występuje po 1 aborcji na 1000, uszkodzenie szyjki macicy po 10 aborcjach na 1000, zaś uszkodzenie macicy, podczas aborcji chirurgicznej, pojawia się po 4 na 1000 aborcji.

Głównym zagrożeniem po aborcji jest ryzyko zakażenia. Może ono wystąpić, jeśli płód nie zostanie całkowicie usunięty. Nieleczone zakażenie może spowodować stan zapalny miednicy (PID).

Może on być przyczyną niepłodności lub ciąży pozamacicznej (kiedy dziecko rozwija się w jajowodzie). Do leczenia zakażenia wykorzystuje się zwykle antybiotyki.

Po aborcji zaleca się zwykle powstrzymanie się od współżycia płciowego przez
okres do dwóch tygodni. W razie fizycznych lub emocjonalnych problemów po
aborcji należy zwrócić się o poradę do lekarza pierwszego kontaktu (GP).

Sposób wykonywania aborcji

6 stycznia, 2012

Wczesna aborcja medyczna (do 9 tygodnia ciąży) wiąże się z przyjęciem dwóch
leków.

Mifepristone blokuje wydzielanie hormonu, dzięki któremu śluzówka macicy umożliwia zapłodnienie.

Prostaglandyna (podawana 48 godzin później) powoduje złuszczenie śluzówki macicy, która zostaje wydalona, razem z embrionem, poprzez krwawienie z pochwy.

Pacjentka może mieć mdłości, wymioty lub biegunkę.
Odsysanie próżniowe (od 7 do 15 tygodnia) polega na delikatnym odessaniu płodu z macicy.

Wykorzystuje się do tego mały, plastikowy ssak podłączony do pompy.
Po takim zabiegu może wystąpić krwawienie trwające do 14 dni.
Rozszerzenie i chirurgiczne usunięcie ciąży (po 15 tygodniu) polega na delikatnym otwarciu szyjki macicy i usunięciu płodu za pomocą kleszczy i ssaka.

Po takim zabiegu także może wystąpić krwawienie.
Istnieją dwie możliwości wykonywania późnej aborcji (między 20. a 24. tygodniem).
Pierwszym jest dwuetapowa aborcja chirurgiczna, a drugim aborcja wywołana medycznie, podobna do naturalnego późnego poronienia.

Kiedy należy przeprowadzić aborcje

6 stycznia, 2012

W Wielkiej Brytanii aborcja jest legalna do 24 tygodnia ciąży, ale większość
zabiegów wykonuje się znacznie wcześniej. 90% zabiegów aborcji przeprowadza się przed upływem 13 tygodnia ciąży, a 98% – w ciągu pierwszych 20 tygodni.
Im wcześniej zostanie przeprowadzona aborcja, tym łatwiejszy i bezpieczniejszy jest to zabieg.

Ważne jest jednak, aby kobieta miała dość czasu na rozważenie
wszystkich dostępnych możliwości i była w stanie podjąć właściwą decyzję.
U osób poniżej 16 roku życia można przeprowadzić aborcję bez informowania o
tym rodziców pacjentki. Dwóch lekarzy musi jednak uznać, że aborcja leży w
najlepszym interesie pacjentki i że pacjentka w pełni rozumie, z czym ten zabieg
się wiąże.
Zgodnie z brytyjskim prawem, aborcja musi jednak zostać przeprowadzona przed 24 tygodniem ciąży. W nielicznych przypadkach można ją wykonać później:

 

  • W celu ratowania życia kobiety.
  • Aby zapobiec poważnemu, trwałemu uszczerbkowi na fizycznym lub psychicznym zdrowiu kobiety.
  • Jeżeli istnieje duże ryzyko, że w razie urodzenia dziecko było poważnie upośledzone fizycznie lub umysłowo.

Kiedy aborcja jest niezbędna

6 stycznia, 2012

Ustawa o aborcji (The Abortion Act) z 1967 r. określa warunki, w jakich aborcja  może być niezbędna.

Zgodnie z prawem, aborcja może być konieczna, jeżeli:

 

  • Dalszy rozwój ciąży stanowiłby większe zagrożenie dla życia kobiety niż przerwanie ciąży.
  • Dalszy rozwój ciąży stanowiłby większe zagrożenie dla fizycznego lub psychicznego zdrowia kobiety niż przerwanie ciąży.
  • Dalszy rozwój ciąży stanowiłby większe zagrożenie dla fizycznego lub psychicznego zdrowia już urodzonych dzieci kobiety.
  • Istnieje ryzyko, że dziecko, jeśliby się urodziło, byłoby poważnie upośledzone fizycznie lub psychicznie.

W praktyce daje to lekarzom duży zakres swobody kierowania kobiet na zabieg
aborcji. Podjęcie decyzji o aborcji to trudny, osobisty wybór.

Dostępnych jest więc wiele usług doradczych, konsultacyjnych i informacyjnych, ułatwiających podjęcie właściwej decyzji

Aborcja, wprowadzenie

6 stycznia, 2012

Aborcja, czasem określana także jako przerwanie ciąży, to zabieg medyczny
zakończenia ciąży, przez co nie kończy się ona urodzeniem dziecka.
Decyzja o aborcji jest trudna. Istnieje wiele powodów podjęcia decyzji o aborcji — na przykład sytuacja osobista, zagrożenie dla zdrowia lub ryzyko, że dziecko urodziłoby się poważnie chore.
Wiele osób ma zdecydowane opinie o aborcji (są wśród nich zarówno jej
zwolennicy, jak i przeciwnicy). Wszystkim poglądom należy się szacunek; w
Wielkiej Brytanii przerywanie ciąży jest jednak legalne w ciągu jej pierwszych 24
tygodni, pod warunkiem, że spełnione są określone kryteria.
Aborcję można przeprowadzić w państwowym zakładzie opieki zdrowotnej
należącym do NHS lub prywatnie (NHS nie finansuje aborcji wykonywanych
prywatnie).

Zgodnie z prawem brytyjskim, aby przeprowadzić aborcję, należy
otrzymać skierowanie od dwóch lekarzy, którzy muszą się zgodzić, że w danej
sytuacji aborcja jest właściwym rozwiązaniem.

Zabieg musi być przeprowadzony w szpitalu albo specjalistycznej licencjonowanej klinice.

Aborcja UK

Tabletki wczesnoporonne, jak działaja tabletki poronne, tabletki poronne do 9 tygodnia, tabletki poronne wywołują poronienie i są identyczne objawy jak przy naturalnym poronieniu.