Aborcja UK

Tabletki wczesnoporonne, jak działaja tabletki poronne, tabletki poronne do 9 tygodnia, tabletki poronne wywołują poronienie i są identyczne objawy jak przy naturalnym poronieniu.

Dokonałam zabiegu legalnie za granicą. Czy mogę z tego tytułu ponieść jakieś konsekwencje prawne w Polsce? Czy jest to przestępstwo w Polsce?

23 stycznia, 2017

NIE.

Zjawisko takie jak „aborcja zagraniczna”, transgraniczne przerwanie ciąży”, czy też populistyczna wersja tych określeń „turystyka aborcyjna” jest ostatnio coraz bardziej popularne w Polsce. Z pewnością budzi pewne wątpliwości prawne to, czy wyjeżdżając za granicę w celu wykonania zabiegu aborcji do kraju, w którym jest ona legalna, popełnia się przestępstwo na terytorium Polski.

„Przerwanie ciąży”, które podlega regulacjom prawa polskiego karnego musi być popełnione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pojęcie to nie obejmuje zabiegów aborcji, które wykonywane są poza granicami Polski, bowiem polska ustawa nie reguluje zasad przerywania ciąży za granicą, nie można więc tam ustawy „naruszyć”. Stosuje się to także do pomocy oraz nakłaniania do przerwania ciąży dokonanych w Polsce, gdy sam zabieg jest lub ma być dokonany poza granicami Polski. Niesprawiedliwe byłoby bowiem karanie, w tym też za pomoc bądź nakłanianie do zachowań zgodnych z prawem.

Jako ciekawostkę można przywołać, iż w Konstytucji Irlandii w art. 40 ust. 3, zadeklarowane jest prawo do życia nienarodzonych, a w tym samym punkcie reguluje zagadnienie tzw. „turystyki aborcyjnej”, bo poręcza wolność kobiety brzemiennej do wyjazdu do innego kraju w celu dokonania aborcji oraz dopuszcza możliwość otrzymywania i udostępniania informacji o legalnych usługach w innych państwach. Niestety w naszej Konstytucji, jak i w innych ustawach, takich przepisów brak. Z pewnością, w związku z brakiem uregulowania prawnego w naszym kraju tej tematyki, pojawiają się wątpliwości.  Musimy jednak pamiętać, że zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, która wprowadziła zasadą legalizmu prawnego, jednostka ma swobodę działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone prawnie. Również Kodeks karny w art. 1 §1 wprowadzając definicję przestępstwa normuje, iż odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Warto również wskazać na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  ETS-C 159/90, w sprawie The society for Protection of Unborn Childred Ireland versus Stephan Grogan w którym stwierdzono, że „pomaganie do przerywania ciąży, kwalifikowane w krajach członkowskich jako  przestępstwo, może być uznane za „usługę” w ramach prawa wspólnotowego.”

Można mieć jedynie nadzieję, że Polska implementuje do ustawy zawarte w orzecznictwie ETS uregulowania i wskaże wprost prawo kobiety do udzielania jej informacji o możliwości przeprowadzenia aborcji w innym zagranicznym kraju, w którym jest ona legalna. Nadzieję na to pozostawia wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2014 r., o sygn. akt II Aka 37/14, w którym stwierdzono, że „prawo karne i inne ustawy nie regulują zasad przerywania ciąży za granicą, nie można więc tych przepisów naruszyć”.

Koszty aborcji

5 grudnia, 2013

 

Koszty:
Koszt przerwania ciąży niezależnie od wybranej metody wynosi 400 gbp.  Akceptujemy również karty bankomatowe. W tej cenie zawierają sie wszystkie koszty, łącznie z testem orzekającym grupę krwi jeśli to konieczne i zastrzykiem prewencyjnym w przypadku pacjentek mających grupę krwi z negatywnym RH.

Stadia ciąży w 5 i 6 tygodniu:
Do 6 i pół tygodnia, licząc od pierwszego dnia ostatniego cyklu menstruacyjnego, płód nie jest jeszcze wykształcony i widoczny jest tylko pęcherzyk płodowy.

Jak sprawdzic czy jestem w ciazy

5 grudnia, 2013

Test ciążowy

Najprostszą metodą na wczesne i pewne stwierdzenie ciąży jest test ciążowy moczu. Test ciążowy można nabyć w drogeriach i aptekach już od 8 złotych i przeprowadzić samodzielnie w domu.
W czasie przeprowadzania testu ciążowego stwierdzana jest obecność hormonu hCG (human choriongonadotropin) w moczu. Ten hormon produkowany jest przez organizm tylko w czasie ciąży i stwierdzenie go jest możliwe przy zastowaniu testu ciążowego już od 12 dnia od zapłodnienia. Jeśli test zakończy się wynikiem negatywnym oznacza toi, że nie jest pani w ciąży lub też, że test został wykonany zbyt wcześnie. Aby być do końca pewną powinna pani powtórzyć test po 3-4 dniach.
Obecność hormonu hCG może być również stwierdzone laboratoryjnie, poprzez badanie krwi można również oznaczyć dokładnie jego ilość. W tym czasie powinna się pani w tym czasie zabezpieczać.

Badanie USG
Ultraschalluntersuchung Gynmed WiedeńDużo dodatkowych informacji może udzielić badanie USG przeprowadzone przez powłoki brzuszne lub pochwę. W ten sposób może być dokładnie obliczony wiek ciąży, można w ten sposób również stwierdzić ciążę bliźniczą i określić położenie płodu.
Dopiero od 6 tygodnia możliwe jest zobaczenie czegokolwiek poprzez badanie USG. Przed tym czasem embrion i pęcherzyk płodowy są tak małe, że nie są widoczne. Z tego powodu do stwierdzenia wczesnej ciąży test ciążowy jest w pierwszych tygodniach pewniejszy.

Mechanizm działania, Pigułka „po”

21 grudnia, 2011

Mechanizm działania
Przyjęcie pigułki przed owulacją zaburza cykl i nie dopuszcza do zapłodnienia komórki jajowej.

 

Przyjęcie pigułki w trakcie owulacji lub po niej opóźnia wędrówkę komórki jajowej przez jajowód lub tak zmienia grubość błony śluzowej macicy, że zagnieżdżenie zarodka staje się niemożliwe.

 

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem WHO[potrzebne źródło] pigułka „po” nie jest środkiem wczesnoporonnym, gdyż nie działa poronnie na już zaistniałą ciąże po implantacji zarodka. Innego zdania jest część lekarzy[2] oraz organizacje pro-life przyjmujące, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia, a w wyniku zastosowania takiego środka dochodzi do śmierci zarodka.

 
Po implantacji zarodka nie jest możliwe zastosowanie antykoncepcji, a jedynie aborcja za pomocą środków poronnych, takich jak mifepriston (RU486). Skutki uboczne antykoncepcji awaryjnej mogą obejmować nudności, wymioty, biegunkę, bóle głowy, bolesność piersi oraz uczucie zmęczenia.

 

W przypadku użycia środka w okresie przedowulacyjnym, w ciągu 7 dni może wystąpić nowa menstruacja. W przypadku zażycia pigułki po okresie owulacji często dochodzi do znacznego przedłużenia fazy lutealnej i opóźnienia miesiączki. W celu oznaczenia przyczyny opóźnienia należy wykonać test ciążowy.

Przeciwwskazania
Środek w żadnym wypadku nie ma charakteru typowego środka antykoncepcyjnego i nie jest przeznaczony do stałego używania jako taki.

 

Przeciwwskazania są podobne, jak przy antykoncepcji hormonalnej.

 

Nie powinno się korzystać z pigułki „po” częściej niż raz w miesiącu, a w przypadku preparatów progestagenowych (np. Postinor) nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki w ciągu cyklu.

Pigułka „po”

21 grudnia, 2011

Pigułka „po” – (ang. morning after pill) – środek antykoncepcyjny zawierający dużą dawkę hormonów (estrogen, progestagen lub estrogen połączony z progestagenem), który przyjmuje się po stosunku, zwłaszcza wynikłym z gwałtu, zakończonym pęknięciem prezerwatywy oraz w przypadku nieregularnego używania tabletek antykoncepcyjnych. Środek jest skuteczny w 90-95% przypadków, jeśli zostanie przyjęty w ciagu 72 godzin od zdarzenia. Największą skuteczność wykazuje zażyty do 12 godzin po stosunku.
Odmianą hormonalnej antykoncepcji awaryjnej jest zastosowanie odpowiedniej ilości zwykłych dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych w dwóch dawkach w odstępie 12 godzin (tzw. metoda Yuzpe). W Polsce środek sprzedawany jest na receptę. Do obrotu dopuszczone są Postinor Duo i Escapelle (preparaty progestagenowe). Dawka Postinor Duo to dwie tabletki, przy czym pierwszą należy zażyć jak najszybciej po ryzykownej sytuacji, maksymalnie w ciągu 72 godzin, a drugą w 12 godzin po zażyciu pierwszej. W przypadku Escapelle należy zażyć tylko jedną tabletkę w ciągu 72 godzin od niezabezpieczonego stosunku[1].

Antykoncepcja postkoitalna

21 grudnia, 2011

Antykoncepcja postkoitalna – inaczej antykoncepcja kryzysowa, antykoncepcja awaryjna, antykoncepcja doraźna, antykoncepcja „po stosunku”, antykoncepcja ratunkowa; środki antykoncepcyjne, które przyjmuje się po niezabezpieczonym stosunku, aby zapobiec niechcianej ciąży.

Aborcja (poronienie)

21 grudnia, 2011

Aborcja (poronienie) – usunięcie ciąży. Jest to termin medyczny i potoczny, który stosuje się w przypadku zamierzonego, przedwczesnego zakończenia ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej, np. działań lekarskich. W efekcie dochodzi do śmierci płodu lub zarodka.

 

„Fizyczno-biologiczne” zagrożenia i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia aborcji:

 • -krwotoki (spowodowane uszkodzeniem narządów rodnych kobiety lub niecałkowitym usunięciem szczątków płodu).
 • -zakrzepy (mogące powodować zapalenia żył i innych organów wewnętrznych, a także – zator płuc).
 • -infekcje (przede wszystkim narządów rodnych), zakażenia krwi.
 • -powikłania (stany zapalne, niepłodność, zaburzenia w miesiączkowaniu).
 • -komplikacje w przypadku kolejnej ciąży (ciąża pozamaciczna, samoistne poronienie, przedwczesny albo opóźniony poród, zwiększenie się prawdopodobieństwa łożyska przodującego lub łożyska przyrośniętego, niewydolność szyjki macicy).
 • -śmierć matki.

Psychiczne zagrożenia i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia aborcji (tzw. „syndrom poaborcyjny”):

 

 • -depresja mogąca – w niektórych przypadkach – prowadzić do wrogości wobec kolejnych dzieci.
 • -osłabienie więzi rodzinnych i „instynktu macierzyńskiego”.
 • -dysharmonia i otępienie w życiu emocjonalnym.
 • -bolesne wspomnienia.
 • -wyrzuty sumienia.
 • -szereg innych negatywnych przeżyć.

Aborcja

20 grudnia, 2011

Serwis prowadzony przez holenderską organizację Women On Web oferuje kobietom dostęp do aborcji farmakologicznej przy użyciu tzw. tabletki aborcyjnej, czyli misoprostolu i mifepristonu. Ma kilka wersji językowych, w tym polską.

 

Informacja o istnieniu strony dotarła do Wydziału Konsularnego ambasady RP w Waszyngtonie i została przekazana organom wymiaru sprawiedliwości w Polsce. – Wyłącznie w kompetencji tych organów leży ocena, czy nie doszło do złamania polskiego prawa – mówi konsul Włodzimierz Sulgostowski.

 

Takie zawiadomienie jeszcze nie wpłynęło – poinformował jednak „Rz” rzecznik Prokuratury Generalnej Mateusz Martyniuk i dodał, że prokuratura przyjrzy się sprawie, gdy je otrzyma.

 

Women On Web nie oferuje tabletek aborcyjnych każdemu. By je otrzymać, trzeba mieszkać w kraju, w którym „dostęp do bezpiecznej aborcji jest ograniczony”, być „w ciąży nie dłużej niż dziewięć tygodni”, nie chorować „na nic poważniejszego” i przejść konsultację online.

 

 

Po tej „konsultacji” wystarczy podać dane osobowe, przekazać darowiznę (serwis podkreśla, że nie prowadzi „żadnej sprzedaży”) w wysokości minimum 70 euro i poczekać na przesyłkę. Jako adres korespondencyjny serwis podaje adres skrzynki pocztowej w Amsterdamie.

Aborcja UK

Tabletki wczesnoporonne, jak działaja tabletki poronne, tabletki poronne do 9 tygodnia, tabletki poronne wywołują poronienie i są identyczne objawy jak przy naturalnym poronieniu.