Aborcja UK

Tabletki wczesnoporonne, jak działaja tabletki poronne, tabletki poronne do 9 tygodnia, tabletki poronne wywołują poronienie i są identyczne objawy jak przy naturalnym poronieniu.

Ciąża przerwana przez zarejestrowanego lekarza

6 stycznia, 2012

„Ciąża przerwana przez zarejestrowanego lekarza”

Sekcja 58 Person Act z 1861 mówi że:
Każda kobieta która spodziewa się dziecka, a która w zamiarze wywołania poronienia bezprawnie zażyje jakąkolwiek truciznę lub inna niebezpieczną rzecz, lub bezprawnie użyje jakiegokolwiek instrumentu lub innego środka zmierzającego do wywołania aborcji, lub też ktokolwiek kto chce spowodować poronienie u jakiejkolwiek kobiety bez względu na to czy ma ona lub nie ma dziecka spowoduje że kobieta bezprawnie weźmie truciznę lub inną niebezpieczną rzecz, lub bezprawnie użyje jakiegokolwiek instrumentu lub innego środka z zamiarem by dokonana została aborcja, będzie winna i pociągnięta do odpowiedzialności i będzie podlegała karze długoletniego więzienia.

 

 

Sekcja 59 stanowi:

Ktokolwiek bezprawnie dostarczy truciznę lub inny szkodliwy środek lub też jakikolwiek instrument czy rzecz wiedząc ze ma zamiar bezprawnego użycia lub zastosowania w celu spowodowania poronienia (aborcji) u kobiety,bez względu na to czy spodziewa się ona dziecka czy nie, będzie winien wykroczenia i będzie podlegał karze więzienia.

Bezprawnie
Do celów sekcji 58 i 59 Przestępstwa przeciwko Person Act 1861 oraz wszelkie prawa odnoszące się do wykonania aborcji, wszystko co zostało zrobione w celu wywołania u kobiety poronienia (aborcji), lub w przypadku kobiety która nosi więcej niż jeden płód, poronienie każdego płodu jest niezgodne z prawem określonym w pkt 1 Abortion Act 1967 , a w przypadku kobiety, która nosi więcej niż jeden płód, wszystko co zostało zrobione z zamiarem wywołania u niej poronienia u każdego płodu spełnia znamiona przestępstwa wymienione w pkt 1.

 
Zabójstwo
Śmierć osoby ludzkiej spowodowana przez bezprawną próbę spowodowania aborcji jest ostatnio uważana za zabójstwo.
Akt Aborcyjny z 1967 nie ma zastosowania do Irlandii Północnej . Przepisy dotyczące prawodawstwa związanego z aborcją w Irlandii Płn. Prawodawstwo w sprawie aborcji regulują sekcje 68 I 59 przestępstw przeciwko Person Act.

 

W Irlandii Północnej aborcja jest legalna jedynie w wyjątkowych okolicznościach kiedy życie ciężarnej kobiety znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu a także jest stałe ryzyko dla jej fizycznego lub umysłowego zdrowia. Przestępstwo przeciwko sekcji 58 jest karalne dożywotnim więzieniem lub krótszą kara więzienia.

Aborcja UK

Tabletki wczesnoporonne, jak działaja tabletki poronne, tabletki poronne do 9 tygodnia, tabletki poronne wywołują poronienie i są identyczne objawy jak przy naturalnym poronieniu.