Aborcja UK

Tabletki wczesnoporonne, jak działaja tabletki poronne, tabletki poronne do 9 tygodnia, tabletki poronne wywołują poronienie i są identyczne objawy jak przy naturalnym poronieniu.

Kiedy należy przeprowadzić aborcje

6 stycznia, 2012

W Wielkiej Brytanii aborcja jest legalna do 24 tygodnia ciąży, ale większość
zabiegów wykonuje się znacznie wcześniej. 90% zabiegów aborcji przeprowadza się przed upływem 13 tygodnia ciąży, a 98% – w ciągu pierwszych 20 tygodni.
Im wcześniej zostanie przeprowadzona aborcja, tym łatwiejszy i bezpieczniejszy jest to zabieg.

Ważne jest jednak, aby kobieta miała dość czasu na rozważenie
wszystkich dostępnych możliwości i była w stanie podjąć właściwą decyzję.
U osób poniżej 16 roku życia można przeprowadzić aborcję bez informowania o
tym rodziców pacjentki. Dwóch lekarzy musi jednak uznać, że aborcja leży w
najlepszym interesie pacjentki i że pacjentka w pełni rozumie, z czym ten zabieg
się wiąże.
Zgodnie z brytyjskim prawem, aborcja musi jednak zostać przeprowadzona przed 24 tygodniem ciąży. W nielicznych przypadkach można ją wykonać później:

 

  • W celu ratowania życia kobiety.
  • Aby zapobiec poważnemu, trwałemu uszczerbkowi na fizycznym lub psychicznym zdrowiu kobiety.
  • Jeżeli istnieje duże ryzyko, że w razie urodzenia dziecko było poważnie upośledzone fizycznie lub umysłowo.

Aborcja UK

Tabletki wczesnoporonne, jak działaja tabletki poronne, tabletki poronne do 9 tygodnia, tabletki poronne wywołują poronienie i są identyczne objawy jak przy naturalnym poronieniu.